бедели башкаруу болуп саналат, |  онлайн карап башкаруу
бедели башкаруу болуп саналат, | онлайн карап башкаруу

31. Персоналды башкаруу кызматынын кызматчылары, жеке маалыматтарды пайдалануу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адамдар аталган өздүк иштерде камтылган купуя маалыматтарды ачыкка чыгаргандыгы, ошондой эле ушул Тартип менен белгиленген кызматчылардын өздүк иштерин жүргүзүүнүн тартибин башка бузуулары үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик жана башка жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн.
2. Улуттук резерв – мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын башкы жана жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлердин (резервдегилердин) тобу.
кирүүлөрү;
Долбоорду башкаруу процессинде бир нече көрсөткүчтү колдонуу талап кылынат. Себеби ооруканада термометрден тышкары үстүртөдөн, жөн гана байкоо үчүн дагы көптөгөн башка аспаптар да болот эмеспи. Мисалы, дарыгер бейтапты маал маалы менен текшерип турат, медайым нөөмөттө турат, олуттуу кырдаалда оорулуунун абалына үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүү үчүн аппаратура орнотулат. Долбоор “бейтап” болбосо да бир катар учурларда өзгөчө жогорку тобокелчиликке ээ точкаларда көзөмөлдү күчөтүү турган иш.Жалпысынан долбоорду аткаруу процесси өзөктүк стадия болуп эсептелет. Мында мониторингди колдонуу мүмкүн жана максатка ылайыктуу.
Квалификацияны жогорулатуу: сертификат, ОО Профессиональные Бухгалтера Юга Кыргызстана “Налоговое планирование. Обзор изменений налогового законодательства “Ош – 2014г. сертификат, Ала Тоо Ататюрк, Совместный научно – образовательный проект, “Экономическое развития” и “Теоретические основы экономики переходного периода” Ош – 2016г.
15. Компьютердик тестирлөө мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү деңгээлин аныктоо үчүн колдонулат жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тестирлөө бөлүмүндө (борборунда) (мындан ары – Тестирлөө борбору) жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмчөлөрүндө өткөрүлөт.
Экономика жана башкаруу факультети экономика жана башкаруу жаатындагы бакалаврларды жана магистрлерди даярдоо үчүн фундаменталдык жана кесиптик даярдыкты камсыздайт, илимий изилдөө ишмердүүлүк жүргүзүү жөндөмдөрүн, ошондой эле жигердүү турмуштук позицияны, Кыргызстанда илимди жана маданиятты калыптандырууга жана өнүктүрүүгө, билим берүү системасынын мыкты салттарын сактоого жана өнүктүрүүгө умтулат. Факультет студенттердин билимдерин үзгүлтүксүз жаңылоого, интеллектуалдык потенциалын жогорулатууга, жогорку моралга жана адеп-ахлакка умтулуусун калыптандырат жана көмөк көрсөтөт. Факультет кеңири спектрдеги билим берүү жана илимий кызматтарды көрсөтөт, бүтүрүүчүлөр, иш берүүчүлөр, керектөөчүлөр, республикадагы ЖОЖдор, илимий жана окуу борборлору, бийлик органдары жана коомчулук менен ишенимдүү өнөктөштүк байланыштары бар.
Башкаруунун стратегиясы – базар экономикасынын шартындагы, анын жалпы конъюнктурасынын туруксуз болуп турган учурундагы Башкаруунун стратегиясынын ишкананын өндүрүш чарбалык иш аракетинин турукташына жана андан ары карай ийгиликтүү өнүгүшүнө жардам берүү ыкмаларынын бири.
710300 Колдонмо информатика бакалавр багыты – экономиканы талдаган, бизнес процесстерди моделдештирүүнү билген, ишкананын ишмердүүлүгүн анализдеген, базардагы товарлардын жана алардын каржы абалдарын алдын ала божомолдогон, заманбап маалыматтар системасын түзгөн, ошондой эле компьютерде профессионалдык деңгээлде иштей алган адис.
Документтер 2017-жылдын 2- майынан 17 – майга чейин саат 9: 00дөн 18: 00гө чейин жумасында беш күн иш күндөрү экендигин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын имаратында төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: 720040, Бишкек ш. Раззаков, 59, №203 каб көчөсү.
Махмуд Кашгари Барскани атындагы чыгыш университетинин окумуштуулар кеӊешинин тарабынан 2013-жылы 28-июнда №6 протокол чечими менен “Меннеджмент жана бизнес” кафедрасы негизделген. “Менеджмент жана бизнес” кафедрасы университет структурасынын эӊ жаш кафедраларынын бири.
– Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтын Кеңешинин 2016 19-августундагы №43 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана мунипалдык кызматкерлеринин этика Кодекси Жылдын;
Андан тышкары 2018-жылдын апрель айларында түштүк регионалдык студенттердин олимпиадасы болот. Ошондой эле ЭУП 14 тайпасынын студенттери “День Знаний”, “День Независимости”, “День науки”, “Студенческий новогодний бал маскарад, КВН сыяктуу ар кандай тарбиялык иш чараларга активдүү катышып келүүдө.
-архитектуралык шаар куруу ишмердүүлүгүндө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, архитектура жана шаар куруу чөйрөсүндө ченемдик укуктук актылардын жана ченемдик-техникалык документтердин долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу;
10. Конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтында жайгаштырылат, жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат жана мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жиберилет.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети “Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында реформалардын жүрүшү жөнүндө” темасына коомдук угуу өткөрөт.
– мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттери менен функцияларын кесипкөй жана натыйжалуу аткара ала турган кадрларды тандап алуунун, андан ары окутуунун жана кызматта жогорулатуунун негизинде мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадрдык потенциалын өркүндөтүү менен сарамжалдуу пайдалануу;
Литовский национальный союз молодежи ( “Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga), который ежегодно 11-го марта в день восстановления независимости Литвы организует по центральному проспекту Вильнюса шествие радикалов и нео нацистов, 12-го января организовал факельное шествие по одному из центральных районов столицы, в котором расположено кладбище, на котором похоронены жертвы 13-го января. На мероприятие собралось около 250 человек, преимущественно молодёжь. Как отметили организаторы, факелы символизируют желание “выжечь из сердец литовцев заразу космополитизма.
– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйруктарын: 2016-жылдын 18-майындагы №281 “Коррупциялык тобокелчиликти табуу, баалоо жана башкаруу боюнча Усулдук жетекчиликти бекитүү жөнүндө”; 2014-жылдын 12-февралындагы №44 Жылдын “Коррупцияга каршы туруу боюнча мекеменин Усулдук программасын жана иш-чара планын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу жана коррупцияга каршы мониторинг жана баалоо Усулун бекитүү жөнүндө”; Коррупцияга каршы мониторинг жана баалоо Усулун бекитүү жөнүндө “,” 2014-жылдын 12-февралындагы №44 Жылдын “; 2015-жылдын 15-сентябрындагы №450-р “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын коррупцияга каршы чараларды натыйжалуу жүзөгө ашыруусун комплекстүү баалоо боюнча Жетекчиликти бекитүү жөнүндө” Жылдын; 2015-жылдын 15-сентябрындагы №454 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Коррупцияга каршы кеңеши жөнүндө” Жылдын;

…. Монтана улуу эл улуу адам сүйлөшүп жабуудан бул түрүнө туруштук бере албайт. Адмирал Джексон Монтана болушун карата тамчылары адамдын боорукер, суктанышат, азыр эч кандай себеп боюнча, бир тууган Даражасы коркунуч басты. Эмес, адилеттүү, Сыноочу!
Колдонуучу өз аракеттери менен улуттук жана эл аралык мыйзамдарды бузбоо милдетин алат. Пайдалануучу талкуунун башка катышуучуларына, окурмандарга же макалалардагы баян этилген адамдарга карата абдан сый мамиле кылууга милдеттендирилет.
– Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын 2011-жылдын 13-июлундагы №16 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум боюнча борбордук комиссиясынын Регламентин;
Кыргыз кагандары шаман дининин (Көк Теңирдин) урматына багышталган жамааттык диний-ритуалдарды өткөрүүдө башчылык кылышкан. Жамааттык сыйынуу жана түлөө өткөзүү ырым жырымдары азыркы Хакасиядагы, Тувадагы, Түндүк Монголиядагы Хайрахан тоолорунун (кыргыздар массалык түрдө сыйынып, түлөө өткөрүп туруучу ыйык эсептелген бийик тоолуу чокулар) этектеринде өтө турган. Бул тарыхый маанилүү жерлер бүгүнкү расмий географиялык карталарда да дал ошол түпкү тарыхый аттарын сактап келет.
Толук орто билими тууралуу Аттестаттын жана ага тең болгон башка толук орто билими тууралуу күбөлүктүн болушу жогорку окуу жайга тапшырууда эң зарыл шарт болуп эсептелет. Жогорку билимдин баардык программаларына кабыл алуу кирүү сынактарынын натыйжасында ишке ашырылат. 2000-жылдан бери ЖРТнын жыйынтыгы менен алынат.
Главный вывод, который напрашивается наблюдая общественные тенденции в январе, таков: незыблимость официальной трактовки событий 13-го января, на которой построена государственная политика руссофобии и национализма, рушится на глазах. При этом правящая элита – автор этой трактовки – сама ускорила процесс её заката, начав суд над А. Палецкисом. Она это уже поняла и устами инициатора судебного процесса депутата Кястутиса Масюлиса признала, что “суд был ошибкой. Однако сила инерции велика. Суды над двумя свидетеями продолжаются. Прокуратура дальше расширяет круг “подозреваемых” в деле 13-го января и собирается в него включить дополнительные десятки граждан России и Белоруси. Фальсификация или по крайней мере цензура истории на примере 13-го января, как и в случае с героизацией послевоенных лесных братьев, закономерно заходит в юридический и политический тупик. Апелляция А. Палецкиса в Европейском суде по правам человека с Страсбуре поспособствует процессу демонтажа авторитарных тенденций в некоторых странах ЕС.
М.М.Адышев атындагы Алай гуманитардык технологиялык колледжи 2006-жылы июль айында уюшулган. Азыркы мезгилде биздин колледжде 152 студент билим алып, 13 окутуучу, эки ага окутуучу, бир илимдин кандидаты эмгектенет. Окуу жай заманбап компьютердик жана лабораториялык жабдуулар менен жабдылып, адистиктерге жараша түрдүү окуу залдарында билим берүү жүргүзүлөт. Окуу жайдын материалдык техникалык базасы жетиштүү деңгээлде уюштурулган.
университети, Ош мамлекеттик университети, Таджик улуттук университетинин алдындагы ведомстволор аралык К 08.17.564 диссертациялык кеңешине коргоого коюлган.
ашыруу боюнча чаралар тууралуу “токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
Кафедранын багыты – бакалаврдык билим берүү программасын ишке ашыруу жана магистратуранын жалпы маданиятын калыптандыруу, жалпы кесиптик жана кесиптик компетенцияларын жогорулатуу жана бүтүрүүчүлөрдүн зарыл болгон муктаждыктарын чечүү.
мамиле “Устатчылык өнүктүрүү мектеби ОшТУ – 2015ж. Сертификат “Стимул” УЦ, Лиц. LE140001633 Бухгалтерский учет в программе “1С: 8,1 Предприятие” 2016г. Сертификат “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” ОшТУ – 2017г. Сертификат, “Багыт KG” КБ, “Кредиттик технологиялар иситемасы” Ош – 2017ж.
Пуля, извлечённая из тела В.Друскиса, судя по актам судебных экспертиз, три раза “меняла свой калибр, поразила тело погибшего сверху вниз, при выстреле не покрылась характерной окалиной (не потемнела, осталась блестящей, оранжево жёлтой) и, пронзив тело несчастного, не задев ни одной кости его скелета, застряла под кожей спины, причём нисколько не деформировалась. Что это? На кого рассчитаны подобные, с позволения сказать, факты, зафиксированные в документах судмедэкспертов? Литовские следователи
Ошентип долбоорлорду аткарган уюмдарды окутууда олуттуу тематикалык кеңейтүү милдети өтө маанилүү болуп эсептелет. Мындай окутуу долбоорлорду башкарууда жогоруда саналган маселелерди козгоп, өткөрүлгөн иш чараларды жана аткарылган долбоорлордун натыйжасын жетиштүү камсыздоо, аларга сөзсүз түрдө мониторингдик жана эксперттик-аналитикалык көзөмөл жүргүзүүнү ишке ашырыш керек.Экинчиден, окуу процессинде анын уюштуруу чулары социалдык жактан маанилүү долбоорлорго сынак өткөрүүнүн уюштуруучулук, документациялык жана башка өңүттөрүн, долбоорду аткаруунун эффективдүүлүгүнө мониторингди жана баалоону жүзөгө ашырууну, ошондой эле жогоруда аталган ж л жоболорду жана формаларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды караштырган. Сунушталган тапшырмалардын дээрлик ар бири алардын көз карашы боюнча жакшыртууга шайкеш келген ыктымал өзүнүн сунуштарын түзүү өтүнүчү менен коштолгон.
Учурда кафедрага 35тен ашык окуу сабактары бекитилген. Кафедранын окутуучулары Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдөгү ЖОЖдор менен тыгыз тажрыйба алмашып, стажировкадан өтүп турушат, андан тышкары квалификацияны жогорулатуу максатында аспирантура жана магистратураны окутууну ишке ашырат.
Долбоордун позитивдүү жана туруктуу социалдык жыйынтыкка жетүүгө багыт алуусу Жогоруда аталган үч мүнөз (долбоорду сапаттуу пландоо, ишке ашыруунун жүрүшүндө анын жогорку сезгичтигин камсыздоо жана катышуучулардын өз ара аракетинин мазмундуу интерактивдүүлүгү) долбоордун кээде алгач пландалгандан да жакшы жыйынтыкка жетүүсүн камсыздайт.Айталы, мисалы, 2009-жылдын соңунда ушул окуу куралынын авторлору бир долбоорду ишке ашырган. Анда негизги аракет катары социалдык долбоорлорду жана программаларды баалоо жаатында адистерди даярдоо боюнча 74 сааттык окуу курсун өткөрүү каралган. Курстун маанилүү натыйжасы катары болжолдонгон, бирок көп күтүлбөгөн бир нече жыйынтык алынган. Аларга токтололу.Биринчиден, долбоордун жүрүшүндө (окутуучу семинарлардын цикли) бейөкмөт коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүн социалдык долбоорлоонун негиздерине окутуунун азыркы мазмунунун өтө маанилүү өзөгү аныкталган. Буга чейин мындай даярдык Москва шаарында долбоорлорду жазуу жаатында гана болуп келген. Ошону менен бирге аткарылып жаткан долбоорлорду башкаруу процессинде да, контролдоочу уюмдар тарабынан мониторинг мүмкүнчүлүгүн камсыздоонун жолжоболорунда да, ошондой эле аткарылган долбоорлордун жыйынтыктоочу натыйжаларын түзүү жаатында да бир катар олуттуу кемчиликтер аныкталды.
– мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты натыйжалуу уюштуруунун маселелери боюнча методикалык сунуштамаларды, сунуштарды, ошондой эле мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат маселелерин жөнгө салуучу укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн түзүлүп жаткан комиссиялардын ишине;
26. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 775 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жөнүндө” жылдын 18 декабрындагы № токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: