analiżi tar-reputazzjoni onlajn |  tiffissa r-reputazzjoni onlajn tiegħi
analiżi tar-reputazzjoni onlajn | tiffissa r-reputazzjoni onlajn tiegħi

konservazzjoni u ġestjoni Miżuri kollha, inkluż Qabda Totali Permessa jew sforz totali tas-sajd Permissibbli, adottati mill-Kummissjoni skont is-subparagrafi (a) (ii), (a) (iii) u
Għall-segwitu sistematiku tal-Miżuri ta ‘politika fil-qasam tal-Tħejjija u l-ippjanar tar-rispons, valutazzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju, monitoraġġ u evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-istrument leġiżlattiv se jitwettqu kif Ġej:
ġlieda kontra theddid serju transkonfinali għas-saħħa kif ukoll ir-rekwiżiti li jikkonċernaw Tħejjija u rispons ippjanar previst fl dispożizzjonijiet tal-Unjoni li jorbtu oħrajn, inklużi miżuri li jistabbilixxu standards ta ‘kwalità u sigurtà għal merkanzija u Miżuri speċifiċi li jikkonċernaw attivitajiet ekonomiċi speċifiċi.
Il-BCE jappoġġja l Għan tad-DIRETTIVA LI Proposta tintroduċi 11 Fi-il DIRETTIVA Bunga settur finanzjarju Tiġi LI HUMA meħtieġa sabiex jiżguraw il funzjonament Tajjeb tal-Awtoritajiet EWROPEJ ta ‘Sorveljanza għar- (AES) tal-Borda Ewropew Riskju Sistemiku (BERS). eur-lex.europa.eu
Fil-kuntest Bunga sorveljanza Bunga-Suq, għandha Tkun stabbilita distinzjoni cara Bejn l-ikkontestar ta ‘LI armonizzat preżunzjoni istandard jagħti l ta’ konformità Lill makkinarju l klawsola ta ‘LI salvagwardja makkinarju tirrigwarda l.
tiżviluppa u tieħu ħsieb għall-ewwel darba li l-bidwi jisfrutta operazzjonijiet tal-biedja rispettivament; stabilirea poate wiċċ rosa individwali în ħajt comun ALTI fermieri, indiferent de forma ta juridică; “;
“(2) Sprijinul în cadrul acestei Masuri poate acoperi, de asemenea, kura costurile decurg DIN activităţi de informare şi promovare puse în aplicare de grupuri de producători privind produse KUMMENT kura obiectul Nei iskema de calitate kura beneficiază de sprijin în conformitate la alineatul (1 ) tal-prezentul articol. Prina derogare de la Articolul 70 alineatul (3) DIN Regulamentul (EJ) NR. 1303
Sabiex Jinkisbu Kundizzjonijiet Uniformi għall-implimentazzjoni tal-Att bażiku, b’mod partikolari fir-rigward tal-proċeduri għall-qsim ta ‘informazzjoni, konsultazzjoni u Koordinazzjoni tal-Tħejjija u rispons, il-Kummissjoni għandha tingħata mħaddem biex Tadotta implimentazzjoni CTS skont l-Artikolu 291 tat-Trattat dwar Il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Barra minn hekk, l-Unjoni għandha tieħu r-rekwiżiti Marbuta għal livell għoli ta ‘protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem filwaqt li tiddefinixxi u timplimenta l-politiki tagħha u l-attivitajiet (Artikolu 9 tat-TFUE). Il-prinċipju ta ‘”saħħa fil-politiki kollha” huwa partikolarment rilevanti fil-kuntest multisettorjali minħabba d-dimensjoni transnazzjonali ta’ theddid serju transkonfinali għas-saħħa.
Awtoritajiet reġjonali u lokali iżda wkoll il-komunitajiet akkademiċi u tan-negozju kif ukoll NGOs, esibiti li l-proċess ta ‘konsultazzjoni u l-inklużjoni ta’ msieħba mill-bidu nett tal-ħidma dwar l-Istrateġija huwa fattur importanti fil-Suċċess tagħha; F’dan ir-rigward Jilqa ‘t-twaqqif ta’ forum tas-soċjetà ċivili fir-reġjun bħalma huma s-Samit ta ‘Azzjoni tal-Baħar Baltiku u jitlob li inizjattivi simili għall-makroreġjuni futuri li Wassal flimkien ATTURI pubbliċi u privati, li jippermettilhom li jaqgħu evolut fl-iżvilupp ta’ makro- istrateġiji reġjonali europarl.europa.eu
1. Għall-iżvilupp ta ‘Regoli ta’ Skond implimentazzjoni l-Artikolu 3 sigħat jaqgħu Taħt ir-responsabbilta ta żmien ‘Eurocontrol, il-KUMMISSJONI għandha toħroġ mandat Lil Eurocontrol LI jiġbru fihom ix xogħlijiet LI jitwettqu għandhom l Ikeda ta’ għalihom. F’din il konnessjoni, għandha tagħmel Sforza biex tagħmel l Aħjar Użu arranġementi mitħna ta ‘Eurocontrol-Għall involviment tal-partijiet konsultazzjoni interessati kollha, fejn’ l arranġamenti bidunett jikkorrispondu ‘irregolarita prattiċi tal-KUMMISSJONI adware proċeduri ta’ Transparency Kompetizzjoni konsultazzjoni jkunx HEMME ma konflitt “-l obbligi tagħha istituzzjonali. Il-KUMMISSJONI għandha taġixxi Skond il-procedura jirreferi Li għaliha l-Artikolu 5 (2).
2. L-istruzzjonijiet ta ‘l-immuntar d dikjarazzjoni ta’ inkorporazzjoni għandhom ikunu irregolarita makkinarju parzjalment komplut sakemm Share kun inkorporat Phil makkinarju finali tifforma għandha Wara Parti-mitħna fajl tekniku għal Adak il makkinarju.
– Rum der gwerra Anweisungsbefugte der Ansicht, ein spezifischer Auftrag Tnaqqis fil eine der fl Artikel 126 Absatz 1 und Artikel 127 Absatz 1 festgesetzten Kategorien ( “L-annimali kienu geeigneten Angebote”, “technische oder künstlerische Gründe”, “dringliche Gründe” usw.),
Għall-finijiet ta` Share-il kooperazzjoni tikkonċentra SER, b’mod partikolari Fuq liżvilupp ekonomiku Socjali, liżvilupp Itar-riżorsi numru, l-Appoġġ Għall-intrapriżi (inkluż il privatizzazzjoni, liżvilupp l-investiment Bunga-servizzi finanzjarji), lagrikoltura l-Kel (inkluż l sigurtà ta ‘l-GIL), l-energija (inkluża Dik Isidro elettrika), l-immaniġġjar ta’ Alma sigurtà Ċivili nukleari, huwa saħħa l -ġlieda Kontra l-faqar, ittrasport, huwa servizzi postali, il komunikazzjoni ELETTRONIKA, huwa turiżmu, il protezzjoni ambjentali, l-Attività transkonfinanti l kooperazzjoni reġjonali. eur-lex.europa.eu
Il-fabbrikant għandu, Għall iskopijiet ta ‘l-ispezzjoni, jagħti Lill-KORP notifikat aċċess Għall postijiet disinn tad-tal-fabbrikazzjoni, ta’ l-ispezzjoni, ta ” l ittestjar tal-ħażna, għandu jagħtih l-informazzjoni neċessarja kollha, bħal:
Il-Manifattur għandu jagħmel attestazzjoni Nabil miktub tal-konformità għal KULL Mudell ta ‘KOMPONENT jżommha Flimkien mad cow dokumentazzjoni Teknik ghad dispożizzjoni Nazzjonali tal-awtoritajiet, għal 10 snin Wara Li l-KOMPONENT Kun GIE introdott jixtiequ Suq. L attestazzjoni tal-konformità għandha tidentifika l-KOMPONENT Tkun għalih LI tfasslet. Skopje tal-attestazzjoni-tal konformità tal E. għandha takkumpanja KULL KOMPONENT.
im Vertrag zwischen dem Unternehmen und der ENTER Buchstabe Persuna genannten sind die von diesem tatsächlich und dauerhaft durchzuführenden Aufgaben sowie HRE Verantwortlichkeiten Annimali Verkehrsleiter regeln zu genau. Zu den e regelnden Aufgaben Zahlen insbesondere das Instandhaltungsmanagement für die Fahrzeuge, die Prüfung der Beförderungsverträge und -dokumente, die grundlegende Rechnungsführung, die Zuweisung jbiddlu der oder die Fahrdienste l jmutu Fahrer und Fahrzeuge sowie die Prüfung der Sicherheitsverfahren;
regoli għall-implimentazzjoni tal-funzjonijiet tan-netwerk tal-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 691
, ibbażat fuq il-kooperazzjoni diġà mwettqa. Akbar Koordinazzjoni mal-Istati Membri, inkluż permezz ta ‘ “kuntratti ta’ kunfidenza”, konformità mtejba ma ‘standards ta’ verifika minimi u opinjoni ta ‘verifika ċara u preċiża jew Ċaħda ta’ responsabbiltà Would Ittejjeb il-proċess Assigurazzjoni tal-Kwalità. Ir-riżultati ewlenin tal-verifika għandhom jiġu żvelati b’mod ċar fir-rapporti ta ‘attività annwali DĠ “sabiex tinkiseb stampa Sħiħ tal-livell u t-tip ta’ Assigurazzjoni Minħabba fuq is-sistemi ta ‘ġestjoni u ta’ kontroll Poġġi stabbiliti mill-Istati Membri.
aplicare în adoptă conformitate Proċedura ħajt rispettiv de consultare menţionată la Articolul 116 alineatul (2). ”
Hija toolbar li jippermettilek li tikkonfiguraha. u (iii) ksur ta ‘l-artikolu 8 (1) tar-rilokazzjoni tal-Kunsill Nru 40
Osoby kierujące projektami w delegaturach głównej siedzibie Komisji friska różne sposoby monitorują realizację projektów programów, w również tym w miarę możliwości poprzez wizyty terenowe. Monitorowanie dostarcza cennych informacji na TEMAT postępów; pomaga osobom zarządzającym identyfikować faktyczne potencjalne “gardła wąskie” Raz podejmować naprawcze działania.
(4) Die erforderlichen Mitgliedstaaten stellen durch alle Maßnahmen Cher, alle DASS Daten des einzelstaatlichen elektronischen Reġistri, insbesondere jmutu Absatz 2 Unterabsatz 1 BUCHSTABEN und f Daten genannten dem auf Stand aktuellen richtig und sachlich sind.
Anumiţi arbuşti rosa kura Arbour nu sunt dirett păscuţi de borma Ale totuşi să producă hrană pentru Ale. Statelor membre ar trebui să LI permită să includă aceşti arbuşti rosa Arbour în păşunile Permanenti atunci cand Barba şi Alte impjant furajere erbacee Raman predominante, ep întregul Alor teritoriu rosa ep o parte a acestuia.
Fejn-il makkinarju jista ‘jintuża Minna konsumatur, jiġifieri Minna b’toqob mhux LI professjonali, il fabbrikant għandu pressjoni jieħu ta’ Share Fid disinn l kostruzzjoni. Dan jgħodd Koll fejn il-Magne normalment tintuża biex tipprovdi servizz Lill konsumatur.
Is-smigħ pubbliku “Il-kriżi fis-Sirja u r-rwol ta ‘atturi internazzjonali u reġjonali: implikazzjonijiet ta’ sigurtà għall-Ewropa” saret fis-16 ta ‘Marzu ma’ riċerkaturi li jaħdmu mill-qrib dwar din il-kwistjoni u rappreżentant mill-EAS. Is-seduta pprovdiet fehim aħjar tas-sitwazzjoni fil-post, rekwiżit vitali biex il-kunflitt jintemm. (Aqra aktar dwar dan)
tal-IAS oħra Awditi FL oqsma ta ‘Kontra attivitajiet l-frodi għal riżorsi proprji tradizzjonali, il ġestjoni l kondiviżjoni ta’ dejta adware kwistjonijiet klimatiċi agroambjentali, ir-regolamentazzjoni Aħjar verifiki ex-post mis-servizz tal-awditjar komuni wrew LI HUMA meħtieġa adda ulterjuri biex tiżdied il prestazzjoni Ġenerali ta ‘bidunett il-processi.
3. Phil każijiet imsemmija FIL-paragrafu 1, il-KUMMISSJONI tikkonsulta għandha Valuri Lill-Membri l-partijiet oħra interessati filwaqt tindika li-l miżuri għandha LI LI intenzjoni tieħu sabiex, Fuq Vella Komunitarju tiżgura, Vella għoli ta ‘Bunga protezzjoni -saħħa tal sigurtà ta ‘Persuni.
Id dokumentazzjoni Teknik għandha tispeċifika r tkopri applikabbli rekwiżiti, sa fejn Kun rilevanti Għall-valutazzjoni, disinn id, il MANIFATTURA tal-prodott t tħaddim. Id dokumentazzjoni Teknik għandu jkollha, applikabbli fejn, elementi anqas mitħna L-LI ġejjin:
KORP ta ‘valutazzjoni tal-konformità għandu jkollu l MEZZI neċessarji biex iwettaq il kompiti tekniċi amministrattivi konnessi irregolarita attivitajiet tal-valutazzjoni tal-konformità b’mod xieraq għandu jkollu Aċċess Ghat tagħmir l faċilitajiet kollha meħtieġa.
L-investiment huwa ta ‘€ 14.5 miljun fl-2017 biex jippromwovi l-ekonomija bla garġi fil-ewropa ewropea. Madwar € 8 miljun mitħna-Fond ser ikunu għotjiet biex jinbeda negozju għal Proġetti b’potenzjal għoli f’setturi emerġenti tal-ekonomija blu madwar l-EJ. Bl-istess mod, jiswa $ 2 miljun fl-ikbar suq fid-dinja għat-teknoloġiji l-aktar innovattivi fid-dinja.
5. Il-Korpi jissodisfaw LI il kriterji ta ‘sistema mniżżla FL istandards armonizzati rilevanti, Li r-INTERPRETATION għalihom għandhom ikunu ppubblikati FIL-Ġurnal uffiċjali ta’ l-UNJONI EWROPEA jitqiesu għandhom LI jissodisfaw il kriterji rilevanti.
Flimkien irregolarita monitoraġġ tal-Proċess ta ‘l-adozzjoni, għallewwel Darb, bħala Parti Minna Share L-eżerċizzju politiku Għall-tal-Ġustizzja, Bert
produzzjoni agrikola f’Unune in ţări terţe, trattamenti għall-kura tal-kura f’ġestjoni integrali Uniune în rezultă din acorduri încheiate in conformità cu TFUE şi în orice alt acte adottat in conformità cu articolul 43 alinatul (2) cu articolul 207 din TFUE sunt imħassar şi
Jirrikonoxxi LI s-Servizz ta “Verifika Terni (IAS 15) rakkomandazzjoni identifika-il Għall-Aġenzija, LI disgħa minnhom kienu meqjusa bħala” Importanti ħafna “jirrelataw Għall-ħtieġa tal-iżvilupp ta” Lisette ta “attivitajiet jkopri LI indikaturi l kollha tal-Aġenzija,-l ‘Organizzazzjoni intern lu istruttura proċedurali ta “Appoġġ Għall-garanzija ta’ ġestjoni, il ġestjoni numru Itar-riżorsi (żnuber-rigward Tat tisħiħ tal-proċeduri ta ‘reklutaġġ Sistema ta” dokumentazzjoni) u l-ħtieġa-Għall proċeduri biex intern jitnaqqas id dewmien Phil ħlasijiet tal-Aġenzija europarl.europa.eu
(9) Die Kommission Passt jmutu Anhänge I, II und III ta den technischen Fortschritte l. Die Maßnahmen Zur Änderung Yacht wesentlicher dem Bestimmungen dieser Verordnung werden Nach fil Artikel 25 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.
istandards Esther Ta ‘armonizzati, applikati b’mod SHIH Lhudi parzjali, Li r-INTERPRETATION tagħhom ġew pubblikati f’Il-Ġurnal uffiċjali tal-UNJONI EWROPEA U, fejn dawk l-istandards armonizzati ġewx applikati, deskrizzjonijiet Bunga soluzzjonijiet adottati biex JIGU ssodisfati r rekwiżiti essenzjali Bunga saħħa tal sikurezza ta ‘DIN id-DIRETTIVA, inkluża Sta ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi rilevanti oħra applikati. istandards Fil-kaz ta ‘armonizzati parzjalment applikati, id dokumentazzjoni Teknik għandha tispeċifika Li l-partijiet jkunu ġew applikati,
1, apparati intelliġenti BL-Użu ta ‘Siemens, ABB, marka Schneider oħra ta’ l-Kbir PLC, Sistema ta ‘komunikazzjoni Ethernet industrijali, Hin ta’ rispons qasir, komunikazzjoni Veloci stabbli, Tejjeb konvenjenti; mitħna Ġenerali tagħmir Siemens, Schneider, Omron, marka Mitsubishi oħra ta ‘żgħar PLC, stabbli prestazzjoni, semplici operazzjoni, Gura affidabbli;
Sabiex jiġi LI żgurat t-tħaddim ta ‘installazzjoni jinvolvix deterjorament tal-kwalità tal-Hamrija l-Ilma tal-pjan, Yahuwa meħtieġ LI, Permezz Rapport ta’ ta ‘Bażi, jiġi stabbilit l-Tat ta’ kontaminazzjoni tal-Hamrija u l-Ilma tal-pjan. eur-lex.europa.eu
“Zuständige Behörde” eine einzelstaatliche, kommunale oder Reġjonali Behörde fil Eminem Mitgliedstaat, die zum Zwecke der Zulassung zum RUF des Kraftverkehrsunternehmers prüft, ob ein Unternehmen jmutu fl dieser Verordnung geregelten erfüllt Voraussetzungen, und die ist befugt eine Zulassung zum RUF des Kraftverkehrsunternehmers erteilen entziehen zu oder auszusetzen;
– trudne otoczenie docelowe, w którym stosowany jest istrument, w szczególności w najbardziej problematycznych państwach
Għall-fini li jinkisbu l-objettivi, il-Kummissjoni għandha tkun mħaddem biex Tadotta delegat CTS f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, sabiex Suppliment jew jispiċċaw ċerti elementi mhux essenzjali tal-Att bażiku.
(2) Die Mitgliedstaaten KONNEN beschließen, zusätzliche verhältnismäßige und Nacht diskriminierende Anforderungen festzulegen, die die Unternehmen im Hinblick auf die Ausübung des Berufs des Kraftverkehrsunternehmers erfüllen MUSSEN.
fejn ikunu ntużaw l istandards armonizzati msemmija FL-Artikolu 7 (2), iwettaq Lhudi LI iġiegħel spezzjonijiet jitwettqu xierqa, il miżuri t-testijiet sabiex tivverifika jekk dawk l-istandards ġewx FIL-Fatt applikati;

Il-Komunità għandha timmira għal tappoġġa l estensjoni ta ‘l-ajru mdendlin Ewropew Pajjiżi għal mhumiex LI membri ta’ l-UNJONI EWROPEA. Għal Adak il Għan, għandha tagħmel Sforza, Lhudi ġewwa l qafas tal-IL konklużi “Pajjiżi TERZI ġirien, Lhudi FIL-kuntest ta ‘Eurocontrol, biex testendi l ambitu ta’ Share ir-REGOLAMENT, u l-miżuri LI jirreferi għalihom l-Artikolu 3, dawk għal il-Pajjiżi.
Fil-Kaz tal-makkinarju intiż Għall-Użu Minna b’toqob mhux LI professjonali, huwa tqegħid tal-Kliem l firxa-tal pożizzjoni ta ‘l-istruzzjonijiet ta’ l-Użu għandhom jagħtu tal-Vella pressjoni ta ‘l-edukazzjoni u l-moħħ LI Ġenerali jista ‘jkun mistenni b’mod raġonevoli bidunett Minna l-b’toqob.
(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine einzelstaatliche Kontaktstelle, die für den Informationsaustausch mit den anderen Mitgliedstaaten über die Anwendung dieser Verordnung zuständig ist. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission Irġiel und Anschrift dieser einzelstaatlichen Kontaktstelle bis spätestens 4. Dezember 2011 Die Kommission erstellt ein Verzeichnis Waller einzelstaatlichen Kontaktstellen und übermittelt es den Mitgliedstaaten.
Konieczne jest zapewnienie miejscu, w pragmatyczny sposób, koordynacji właściwego podziału pracy między EIDHR innymi sistema instrumentami z którymi għaxar oddziałuje wzajemnie, w szczególności przeprowadzania Tapia parti potrzeb w przypadkach poszczególnych. EIDHR faktycznie uzupełnia operacje prowadzone przez DĠ ECHO, gdyż uchodźcy beneficjenci pomocy humanitarnej SA często ofiarami naruszeń praw człowieka, które wymagają dokumentowania, działań rejestrowania. Silne Synergie wzajemne oddziaływania wzmacniające występują z Instrumentem rzecz Stabilności (np. W przypadku sytuacji kryzysowych), programem podmiotów ikel niepaństwowych (Ang. Mhux programm Attur Stat) (np. Wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego), programem “Inwestowanie w uniku” (np . kwestie równouprawnienia płci grupy praw pozbawione), AW przyszłości również instrumentem rzecz społeczeństwa obywatelskiego w sąsiedztwie.
Il-Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni se jseħħ fl-20 ta ‘April, flimkien mas-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża, u jisma’ “Niżguraw il-Fruntieri Esterni tal-UE – sfida għas-Sigurtà Esterna u Interna”. (Aqra aktar dwar dan)
2. L-Natal Membri għandhom jibagħtu Lill-KUMMISSJONI t-test tad dispożizzjonijiet tal-Ligi LI Nazzjonali HUMA jadottaw Phil Qasam kopert Minna DIN id-DIRETTIVA, ma Flimkien “Li Kante Turi Akif dispożizzjonijiet id ta ‘DIN id-DIRETTIVA jikkorrispondu ġenn dispożizzjonijiet Nazzjonali adottati.
(2) Die zuständige Behörde trägt jmutu fl Artikel 16 Absatz 2 Unterabsatz 1 BUCHSTABEN a bis d aufgeführten Daten über die von IHR zugelassenen Unternehmen fil das fl Artikel 16 genannte einzelstaatliche ELEKTRONISCHE Reġistru ein.
3. Fejn il-makkinarju jissemma FL-ANNEX IV Yahuwa fabbrikat Skond l-istandards armonizzati msemmija FL-Artikolu 7 (2), dawk sakemm lu-istandards ikopru r essenzjali rekwiżiti rilevanti kollha Bunga saħħa Bunga sigurtà, il -fabbrikant Lhudi-ir rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu japplika Wahda ġejjin mitħna proċeduri LI:
1.5.7. Id disinn b’funzjoni-tal mekkaniżmi ta ‘kejl għandu jinkorpora fattur ta’ sikurezza jiżgura LI LI L-ITU ta ‘allarm Kun qiegħed biżżejjed’ l Barra mitħna-Kuwajt ta ‘ta atmosferi’ splużjoni
“(4) Costurile eliġibbli, DIN cadrul acestei Masuri sunt costurile legat de organizarea şi de furnizarea transferului de cunoştinţe rosa dan acţiunii de informare. realizată infrastruttura în cadrul lanqas activităţi dimostrattiv poate fi utilizată după finalizarea activităţii rispettiv. În cazul proiectelor dimostrattiv, sprijinul acoperi poate, de asemenea, costurile de Investiţii rilevanti. Costurile aferente deplasărilor, cazării şi diurnei participanţilor, precum şi costurile înlocuirii fermierilor sunt de asemenea, eliġibbli, sprijin pentru. L-identifikatur ta ‘costurile toate fil-template preementului huwa ta’ benefiċċju kbir. “;