artikoli ta 'ġestjoni tar-reputazzjoni online |  reviżjonijiet tal-ġestjoni tar-reputazzjoni tal-internet
artikoli ta ‘ġestjoni tar-reputazzjoni online | reviżjonijiet tal-ġestjoni tar-reputazzjoni tal-internet

Jitlob Lill maniġment tal-Fondazzjoni biex jieħu Pass sabiex, Phil qafas-tal ġestjoni Itar-riżorsi l-għadd ta ‘żnuber-rispett tal-obbligi ta’ eżekuzzjoni tal-Baġit, jantiċipa Aħjar huwa Tluq “membri ewlenin Europarl ‘tal persunal. europa.eu
MOTIVI invokati: Ksur ‘tal Artikolu 8 (5) Tar-REGOLAMENT No 207
2. L-Applikazzjoni għal Notifika għandha Tkun akkumpanjata Minna Deskrizzjoni tal-attivitajiet ta ‘valutazzjoni tal-konformità, tal-metodi, Lhudi modulu tal-valutazzjoni’ tal konformità tal-prodott għalihom LI Prodotti Lhudi il-KORP jiddikjara lilu nnifsu kompetenti, Akif Koll Minna Ċertifikat ta ‘akkreditament, kun jekk HEMME wieħed eżistenti, maħruġ Minna Nazzjonali KORP ta’ LI akkreditament LI jafferma l-KORP ta ‘valutazzjoni tal-konformità jissodisfa r rekwiżiti stabbiliti FL-Artikolu 21.

L-IAS ħareġ konklużjonijiet limitati adware L-Tat ta ‘intern’ KONTROLL Lil KULL DĠ Servizz Fi Frar 2017 Dawn il-konklużjonijiet jikkontribwixxu f’Għar Rapport ta ‘annwali Attività tal-2016 tad-Direttorati Ġenerali tal-Servizzi ikkonċernati. Jibbażaw Fuq imwettqa il-Hidma tal-awditjar FL-aħħar tliet snin jkopru r rakkomandazzjonijiet pendenti kollha maħruġa IAS mitħna L Kapaċitajiet tal-Awditjar Intern (sakemm impenja ruħu minnhom l-IAS). Barra Minna hekk il konklużjonijiet jitfgħu attenzjoni partikolari Fuq ir-rakkomandazzjonijiet pendenti kollha klassifikati bħala kritiċi Lhudi l-Buffett kollettiv ta ‘għadd ta’ rakkomandazzjonijiet meqjusa bħala ħafna Importanti LI peress jistgħu jirrikjedu lu Ħruġ ta ‘riżerva taż-żnuber-Rapport annwali noti Attività Dg tad
4. Fejn il-miżuri previsti mitħna-paragrafu 1 HUMA bbażati Fuq nuqqas FL jekk armonizzat Istandard l-Tat Membru Li Beda l-miżuri jżomm il pożizzjoni tiegħu, il-KUMMISSJONI Lhudi l-Tat Membru għandha tibda l-procedura msemmija FL-Artikolu 10.
Nisa ma ‘dan tinda disturb li jkollhom għomor normali ma’ sintomi biss tagħhom jkunu ematurja filwaqt irġiel x’aktarx li jġarrbu nuqqas ta ‘smigħ, disturbi viżwali u insuffiċjenza tal-kliewi bl-età ta’ 50. eur-lex.europa.eu
Miżuri meħuda minn Stat Membru individwali biex jirrispondu għal theddid bħal dan jista ‘jittratta l-kompetenzi tal-UE jew gvernijiet nazzjonali oħra
(Ċ) Kollaborazzjoni dwar il-valutazzjoni tar-riskju għas-saħħa pubblika ta ‘theddid transkonfinali serju għas-saħħa, b’referenza speċjali għall-emerġenzi tas-saħħa pubblika ta’ Tħassib internazzjonali DDIKJARATA skond ir-Regolamenti Internazzjonali tas-Saħħa (2005),
L-Artikolu 5 (2) tad-Direttiva 89
Fil-kuntest Bunga sorveljanza Bunga-Suq, għandha Tkun stabbilita distinzjoni cara Bejn l-ikkontestar ta ‘LI armonizzat preżunzjoni istandard jagħti l ta’ konformità Lill makkinarju l klawsola ta ‘LI salvagwardja makkinarju tirrigwarda l.
(5) Die Mitgliedstaaten KONNEN Kraftverkehrsunternehmer, die ausschließlich innerstaatliche Beförderungen durchführen, nur Dann Ganz oder teilweise von den Bestimmungen dieser Verordnung ausnehmen, Sich Wenn Indies Beförderungen auf geringfügig nur den Kraftverkehrsmarkt auswirken aufgrund
Skond it-ponta tal-makkinarju, għandu jkollu wiċċ ta ‘l-RFID ta’ Daqs biżżejjed jkollu Name biżżejjed ta ‘Mpumi tweżin ta’ Daqs xieraq, irranġati LI b’mod l jiżguraw istabbilità tal-makkinarju Phil kondizzjonijiet ta ‘tħaddim ibassar,
Hija Tien t-Tielet paragrafi Bunga sezzjoni 1.5.13 għandhomx japplikaw fejn il-funzjoni ewlenija tal-makkinarju Ahijah t-tbexxix ta ‘Prodotti. Madankollu, b’toqob l jkun għandu protett Mir LI riskju espost jkun għal bidunett l-emissjonijiet perikolużi.
Is-smigħ pubbliku “Il-kriżi fis-Sirja u r-rwol ta ‘atturi internazzjonali u reġjonali: implikazzjonijiet ta’ sigurtà għall-Ewropa” saret fis-16 ta ‘Marzu ma’ riċerkaturi li jaħdmu mill-qrib dwar din il-kwistjoni u rappreżentant mill-EAS. Is-seduta pprovdiet fehim aħjar tas-sitwazzjoni fil-post, rekwiżit vitali biex il-kunflitt jintemm. (Aqra aktar dwar dan)
Monitoraġġ tal-proċess: Biex PROMOZZJONI l-kunsinna ta ‘riżultati permezz tal-metodu miftuħ ta’ Koordinazzjoni, kif ukoll il-pussess tal-metodu kemm fil-livell nazzjonali u tal-UE, l-Istati Membri u l-Kummissjoni se taħdem mill-qrib flimkien fit-tmexxija, tmexxija ‘l quddiem u l-evalwazzjoni tal- proċess u r-riżultati tagħha. eur-lex.europa.eu
(8) bidunett Minħabba ir-raġunijiet kollha, u Babil LI ħsieb l-ajru mdendlin Ewropew Kun estiż biex jinkludi Name Akbar ta ‘Stat EWROPEJ, il-Komunità għandha, LI filwaqt tqis iżviluppi l aħħar LI jiġru ġewwa Eurocontrol, tippreskrivi għanijiet komuni Programm ta ‘azzjoni l timmobilizza biex Forza mitħna-Komunità, l naf Membri l-interessati ekonomiċi varji biex toħloq spazju ta’ l-ajru operattiv aktar integrat: l ajru mdendlin Ewropew.
Id distributuri L importaturi, LI minħabba HUMA qrib Bunga-Suq, għandhom ikunu involuti jiffissaw xogħol Bunga sorveljanza Bunga-Suq LI jsir Minna awtoritajiet Nazzjonali kompetenti, għandhom jitħejjew biex jipparteċipaw b’mod sigħat, Bill jagħtu Lil l dawk l-informazzjoni -awtoritajiet kollha neċessarja adware l oġġett pirotekniku kkonċernat.
130. vertritt die Auffassung, das DASS EMAS funktional Tim
CU privire cantităţile furnizate şi preţuri, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea, de asemenea, să impună părţilor obligaţia de a conveni Supra raportului dintre o cantitate livrată şi preţul plătit pentru respectiva livrare.
Wara l-verifiki adware il-Fond Socjali Ewropew u l-Fond Ewropew ta ‘l-Iżvilupp Reġjonali, strateġija speċifika ta’ prevenzjoni konġunta Għall-Fond tal-frodi Strutturali titwaqqaf Nabil kooperazzjoni ta ‘l-Olaf sussegwentement Tigi vvalutata Fuq Bażi annwali. Il-kwalità l preċiżjoni ta ‘l-informazzjoni adware il każijiet ta’ frodi l valutazzjoni monitoraġġ-tal kontrolli użati mitħna għaqli Membri ‘żnuber rigward tal-frodi JIGU wkoll imtejba, pereżempju, Permezz Tat-twaqqif ta ‘hotline FL-għaqli Membri. Ir-rakkomandazzjonijiet kollha ġew aċċettati b’dati ta ‘tlestija ta’ l-aħħar ta ‘l-2008.
L-iżvilupp gradwali tar-rwol tal-Aġenzija Ewropea fil-gwida u monitoraġġ tal-proċess interoperabilità ferrovjarja u Żviluppi teknoloġiċi se jkollhom jiġu ssikkati Mirrored mit-tibdil fil-Rwoli tal-korpi ta ‘ċertifikazzjoni nazzjonali. eur-lex.europa.eu
Il-makkinarju għandu jkun iddisinnjat mibni sabiex pressjoni jittieħed Itar-restrizzjonijiet Li għalihom hu Suġġett L b’toqob bħala riżultat ta ‘l-Użu LI Lhudi neċessarju jista’ jiġi previst Tat tagħmir protettiv personali;
Fil-Kaz ta ‘tagħmir ieħor f’dawn il-Gruppe kategoriji, intern il-KONTROLL-tal produzzjoni deskritt FL-ANNEX VIII L komunikazzjoni tad dokumentazzjoni Teknik FL-ANNEX prevista VIII, il-punt 2, Lil KORP notifikat , fil-każ tal-avukat ġuridiku fil-każ tal-avukat;
50. fordert die Anweisungsbefugten auf der Entlastungsbehörde für das Haushaltsjahr 2009 und fl Zukunft mehr Informationen zu übermitteln, die eine eingehendere Kontrolle der Inanspruchnahme von Verhandlungsverfahren fil Ausnahmefällen durch das parlament (gemäß Artikel 126 und 127 der Durchführungsbestimmungen) erlauben, dem sie fil ihren jaehrlichen Tätigkeitsbericht einen Anhang mIT klaren Informationen über følgende aufnehmen Aspekte:
Membru tal-kumpanija Mill-Kummissjoni għandu sett ta ‘strumenti (8).
Impatt fuq is-saħħa pubblika. Il-protezzjoni taċ-ċittadini tal-UE kontra theddidiet serji għas-saħħa transkonfinali u l-effettività tal-istrutturi u s-sistemi tas-sigurtà tas-saħħa pubblika fil-livell tal-UE titjieb konsiderevolment. Dan jippermetti ippjanar ta ‘ppjanar koerenti bbażat fuq standards mandatorji komuni u komuni u rispons ikkoordinat u ekwilibrat aħjar għat-tipi kollha ta’ theddid serju għas-saħħa transkonfinali. Per eżempju, l-Istati Membri Kieku bżonn li jkollhom pjanijiet ta ‘tħejjija fis-seħħ li Would jkopru kemm miżuri tas-saħħa u Setturi oħra ta’ kritika, u strutturi u kapaċitajiet Kieku jeħtieġ li jiġu stabbiliti b’konformità mal checklists miftiehma. Din l-għażla tirriżulta wkoll f’approċċ aktar koerenti u komprensiv għall-identifikazzjoni, in-notifika u l-evalwazzjoni ta ‘theddid serju transkonfinali għas-saħħa. Billi tistabbilixxi bażi legali li tippermetti akkwist konġunt, din l-għażla ttejjeb b’mod konsiderevoli l-aċċess ġust għal kontromiżuri mediċi mill-Istati Membri, u b’hekk tiżgura livell ogħla ta ‘protezzjoni taċ-ċittadini tal-UE madwar l-Unjoni. Barra minn hekk, il-kooperazzjoni intersettorjali titjieb fil-każ ta ‘theddid transkonfinali għas-saħħa, li tikkontribwixxi għal protezzjoni tas-saħħa pubblika aħjar.
Kelliema Inkludi Maria Elena Scoppio mid-DĠ TAXUD, Professur Rita de la Feria mill-Università ta ‘Leeds, HA Lejeune mil-Liġi Pjazza, Kristian Koktvedgaard minn BusinessEurope, u Gerhard Huemer minn UEAPME. rapporteurs icon huma Tom Vandenkendelaere (VAT għall-SMEs), Tibor Szanyi (għall rati tal-VAT), Jeppe Kofod (VAT Certified Persuni Taxxabbli), u Roberts Zīle (għall-Kooperazzjoni Amministrattiva tal-VAT).
Li jikkunsidra r-Rapport Raba adware il Koeżjoni Ekonomika Socjali jikkonferma l pożizzjoni bażika tiegħu LI il-Politika EWROPEA ta ‘Koeżjoni Ahijah pilastru essenzjali tal-prinċipju ta’ Solidarjetà Akif Koll fattur xewqa ewlieni SUCCESS tal-Proċess Ewropew ta ‘integrazzjoni eur-lex.europa.eu
dezoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306
(5) der Unbeschadet Absätze 1 und 2 treffen die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen, Damita die einzelstaatlichen elektronischen Reġistru vernetzt werden und gemeinschaftsweit über die fil Artikel 18 genannten einzelstaatlichen Kontaktstellen zugänglich sind. Der Zugang über die einzelstaatlichen Kontaktstellen und die Vernetzung sind bis zum 31. Dezember 2012 hekk gestalten, DASS eine zuständige Behörde Baines jeden Mitgliedstaats das einzelstaatliche ELEKTRONISCHE Reġistru Waller Mitgliedstaaten abfragen Kanna.
Comisiei regretă CA aspectul referitor rolul de acţiune foarte limitat al Comisiei şi al autorităţilor Nationale de concurenţă în ceea priveşte ce menţinerea Nei concurenţe nu efective ta Fost abordat în mod satisfăcător de colegiuitori şi ISI exprimă îngrijorarea ħajt privire posibilele implicaţii dan acestei limitări pentru fermieri şi consumatori. Comisiei IA Att de faptul CA textul juridic interpretat trebuie tratatul în conformitate ħajt, în speċjali în ce ceea posibilitatea priveşte ca autorităţile Nationale de concurenţă şi Comisiei să intervină dacă o organizaţie de producători ħajt o Cota Mare de Piata încearcă să restricţioneze libertatea de acţiune ta membrilor Sai. Comisiei regretă CA această posibilitate nu este salvgardată în Clara mod în textul juridic.
fil-kontenitur echten Beziehung zu dem Unternehmen steht, beispielsweise Annimali Angestellter, Direktor, Eigentümer oder Anteilseigner, oder die Verwaltungsgeschäfte des Unternehmens oder führt, Wenn das Unternehmen eine natürliche Persuna ist selbst Indji Persuna und ist
KORP notifikat mitħna magħżul Manifattur għandu jagħmel l eżamijiet t-testijiet adegwati biex jikkontrolla l konformità ‘tal Prodotti tapit-ponta approvat Akif deskritt FIC Ċertifikat tal
L-OP Yahuwa dipendenti ħafna ‘operat tal ewlenin tiegħu għalhekk qiegħed’ xewqa seħħ Name ta ‘jkun taxxa Fuq l-IT Għall processi kontrolli jiżgura biex LI HEMME kontinwità xogħol f’dan il Qasam. Madankollu l-IAS identifika nuqqasijiet tixtieq sigurtà fiżika taċ Ċentru tad dejta alternattiv, objettivi tal-Hin ta ‘LI rkupru għal ntlaħqux MA processi ta’ negozji ewlenin analiżi tal-Patti Fuq l-operat Tat Li Timbru mhux kompluta riżultati jiżgwidaw LI.